ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ PSEB 10 and 12 class date sheet 2024 -Matric and Plus Two Exam

PSEB Punjab Board 10th and 12th Date sheet – 10th class date sheet 2024- 12th class date sheet 2024 – 10th and 12th Date sheet Punjab board February-March 2024 exam-check March 2024 date sheet for Punjab 10th 12th exam-PSEB date sheet @ pseb.ac.in

Punjab Board 10th and 12th Exam date sheet 2024

Board of school Education is Punjab is going to conduct 10th and 12th class final Exam in the month of March 2024. Education Board has official announced notification regarding 10th and 12th class exam. Board will hold the 10th and 12th Exam in the month of February and March 2024. The Board will officially announce Punjab Board 10th and 12th Exam date sheet 2024.

ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2024

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

Punjab 10th Class Exam date sheet

Board is going to hold the 10th class exam on 13 February to 06 March 2024. Punjab 10th Class Exam date sheet is available now on the official website. We will update here about Punjab 10th Class Exam date sheet, when board has released the Punjab board 10th Class Exam date sheet. So, check the Punjab board 10th Class Exam date sheet from the link below.

Punjab 12th Class Exam date sheet

Board is going to hold the 12th class exam on 13 February to 30 March 2024. Punjab 12th Class Exam date sheet is available on the official website. Check update here about Punjab Board 12th Class Exam date sheet.

How to check Punjab Board 10th and 12th Exam date sheet March 2024?

Visit the official website of board or our page for latest updates. We will update here, when the board will publish the date sheet. check the date sheet from the link given below on this page. 

Punjab Board 10th and 12th Exam date sheet 2024 Details and Links

Exam Name 10th and 12th Class Annual Exam 2023-2024
State Punjab
Official website of Punjab Board Date sheet Click Here
For more exam date information Click Here

Leave a Comment